Posted by admin | Możliwość komentowania W jaki sposób może zostać wykonana wycena firmy została wyłączona

Wycena przedsiębiorstwa – do jakich celów się ją robi

Na co i w jaki sposób się robi wycenę firmy
Często występującą praktyką w działaniu wielu firm jest przeprowadzenie ich dokładnej wyceny. Można to zrobić paroma sposobami, pośród jakich najpopularniejsze są trzy, czyli majątkowa, dochodowa i porównawcza. Każda z nich podchodzi w zupełnie inny sposób do tematu wyceniania i wykorzystuje inne wskaźniki, z tego też powodu w każdej sytuacji należy dobrać taką, która sprawdzi się najlepiej. W przypadku podejścia porównawczego wartość firmy ustalona zostaje na podstawie innych podmiotów, które mają podobną wielkość i funkcjonują w takiej samej branży. Z kolei wycena firm majątkowa gromadzi dostępne aktywa podmiotu, odlicza od nich pasywa i różnica tych wartości jest końcowym wynikiem analizy. W części przypadków najlepiej się sprawdzi dochodowe podejście, w którym końcowa wartość firmy jest szacowana na podstawie spodziewanych dochodów. Wyceny wykonuje w wielu różnych sytuacjach. Czasami będą o nie prosić instytucje finansowe, robi się je też przy kupnie albo emisji nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.